BarcodeSettings

BarcodeSettings class

Vertegenwoordigt een set instellingen die het genereren van streepjescodes regelen tijdens het samenstellen van een document.

public class BarcodeSettings

Eigenschappen

Naam Beschrijving
BaseXDimension { get; set; } Hiermee wordt een x-basisdimensie opgehaald of ingesteld, dat wil zeggen de kleinste breedte van de eenheid van streepjescodestrepen en spaties. Gemeten inGraphicsUnit .
BaseYDimension { get; set; } Hiermee wordt een basis y-dimensie opgehaald of ingesteld, dat wil zeggen de kleinste hoogte van de eenheid van 2D-streepjescodemodules. Gemeten inGraphicsUnit .
GraphicsUnit { get; set; } Haalt of stelt een grafische eenheid in die wordt gebruikt om te metenBaseXDimension EnBaseYDimension . De standaardwaarde isMillimeter .
Resolution { get; set; } Haalt of stelt de horizontale en verticale resolutie in van een barcodebeeld dat wordt gegenereerd. Gemeten in dots per inch. De standaardwaarde is 96.
UseAutoCorrection { get; set; } Haalt of stelt een waarde in die aangeeft of een ongeldige streepjescodewaarde automatisch moet worden gecorrigeerd (indien mogelijk) om aan de specificatie van de streepjescode te voldoen of er moet een uitzondering worden gegenereerd om de fout aan te geven. De standaardwaarde is waar.

Zie ook