License

License class

Biedt methoden om de component te licentiëren.

public class License

Constructeurs

Naam Beschrijving
License() Initialiseert een nieuwe instantie van deze klasse.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
IsLicensed { get; } Retourneert waar als een geldige licentie is toegepast; false als de component in evaluatiemodus draait.

methoden

Naam Beschrijving
SetLicense(Stream) Licentie voor de component.
SetLicense(string) Licentie voor de component.

Zie ook