IsLicensed

License.IsLicensed property

Retourneert waar als een geldige licentie is toegepast; false als de component in evaluatiemodus draait.

public bool IsLicensed { get; }

Zie ook