IsLicensed

License.IsLicensed property

Returnerar sant om en giltig licens har använts; false om komponenten körs i utvärderingsläge.

public bool IsLicensed { get; }

Se även