LoadSaveOptions

LoadSaveOptions class

Birleştirilecek bir belgenin yüklenmesi ve kaydedilmesi için ek seçenekleri belirtir.

public class LoadSaveOptions

yapıcılar

İsim Tanım
LoadSaveOptions() Belirtilen herhangi bir özellik olmadan bu sınıfın yeni bir örneğini oluşturur.
LoadSaveOptions(FileFormat) Birleştirilmiş bir belgeyi. konumuna kaydetmek için belirtilen dosya biçimiyle bu sınıfın yeni bir örneğini oluşturur.

Özellikleri

İsim Tanım
ResourceLoadBaseUri { get; set; } Toplanacak ve HTML olmayan bir biçimde kaydedilecek bir HTML şablon belgesi yüklerken harici kaynak dosyalarının göreli URI’lerini mutlak olanlara çözümlemek için bir temel URI alır veya ayarlar. Varsayılan değer boş bir dizedir.
ResourceSaveFolder { get; set; } HTML olmayan bir biçiminden yüklenen birleştirilmiş bir belge HTML’ye kaydedilirken, harici kaynak dosyalarını depolamak için bir klasörün yolunu alır veya ayarlar. Varsayılan değer boş bir dizedir.
SaveFormat { get; set; } Birleştirilmiş bir belgeyi kaydetmek için bir dosya formatı alır veya ayarlar.Unspecified varsayılandır.

Ayrıca bakınız