LoadSaveOptions

LoadSaveOptions class

Anger ytterligare alternativ för att ladda och spara ett dokument som ska monteras.

public class LoadSaveOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
LoadSaveOptions() Skapar en ny instans av den här klassen utan några egenskaper specificerade.
LoadSaveOptions(FileFormat) Skapar en ny instans av denna klass med det angivna filformatet för att spara ett sammansatt dokument till.

Egenskaper

namn Beskrivning
ResourceLoadBaseUri { get; set; } Hämtar eller ställer in en bas-URI för att lösa externa resursfilers relativa URI:er till absoluta ettor medan ett HTML -malldokument läses in som ska sammanställas och sparas i ett icke-HTML-format. Standardvärdet är en tom sträng.
ResourceSaveFolder { get; set; } Hämtar eller ställer in en sökväg till en mapp för att lagra externa resursfiler medan ett sammansatt dokument som laddas från ett icke-HTML -format sparas i HTML. Standardvärdet är en tom sträng.
SaveFormat { get; set; } Hämtar eller ställer in ett filformat att spara ett sammansatt dokument till.Unspecified är standard.

Se även