GroupDocs.Comparison för .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
GroupDocs.Comparison Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att jämföra dokument för alla populära dokumentformat.
GroupDocs.Comparison.Cells.Style Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med komponentstilar i filformatet Cells.
GroupDocs.Comparison.Common.Delegates Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att skapa och släppa strömmar som används avPreviewOptions .
GroupDocs.Comparison.Common.Exceptions Namnutrymmet tillhandahåller olika undantagsklasser.
GroupDocs.Comparison.Interfaces Namnutrymmet tillhandahåller gränssnitt för att instansiera utdataobjekt.
GroupDocs.Comparison.Localization Namnutrymmet tillhandahåller klasser som kontrollerar språk som stöds.
GroupDocs.Comparison.Logging Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med integrerad eller din egen logger.
GroupDocs.Comparison.Options Namnutrymmet tillhandahåller klasser som gör det möjligt att ange ytterligare alternativ för dokumentjämförelseprocess.
GroupDocs.Comparison.Result Namnutrymmet tillhandahåller klasser som representerar jämförelseresultaten.
GroupDocs.Comparison.Words.Revision Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med versioner i WORD-formatfil.