GroupDocs.Comparison.Words.Revision

Namnutrymmet tillhandahåller klasser för att arbeta med versioner i WORD-formatfil.

Klasser

Klass Beskrivning
ApplyRevisionOptions Låter dig uppdatera status för revisioner innan de tillämpas på det slutliga dokumentet.
RevisionHandler Representerar huvudklassen som kontrollerar revisionshantering.
RevisionInfo Ger information om en version.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
RevisionAction Åtgärd som kan tillämpas på en revision.
RevisionType Anger vilken typ av ändring som spåras