Document

Document(Stream)

Yeni örneğini başlatırDocument sınıf.

public Document(Stream stream)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Belge akışı

Ayrıca bakınız


Document(string)

Yeni örneğini başlatırDocument sınıf.

public Document(string filePath)
Parametre Tip Tanım
filePath String Belge yolu

Ayrıca bakınız


Document(string, string)

Yeni örneğini başlatırDocument sınıf.

public Document(string filePath, string password)
Parametre Tip Tanım
filePath String Belge yolu
password String Belge parolası

Ayrıca bakınız


Document(Stream, string)

Yeni örneğini başlatırDocument sınıf.

public Document(Stream stream, string password)
Parametre Tip Tanım
stream Stream Belge akışı
password String Belge parolası

Ayrıca bakınız