Metered

Metered class

Uygulama için yöntemler sağlarölçülü lisans.

public class Metered

yapıcılar

İsim Tanım
Metered() Yeni bir örneğini başlatır.Metered sınıf.

yöntemler

İsim Tanım
SetMeteredKey(string, string) Tarifeli genel ve özel anahtarı ayarlar
static GetConsumptionCredit() Kullanılan kredi miktarını alır
static GetConsumptionQuantity() Tüketim miktarını alır

Notlar

Daha fazla bilgi edin

Ayrıca bakınız