Document

Document class

Karşılaştırılan belgeyi temsil eder.

public class Document

yapıcılar

İsim Tanım
Document(Stream) Yeni örneğini başlatırDocument sınıf.
Document(string) Yeni örneğini başlatırDocument sınıf.
Document(Stream, string) Yeni örneğini başlatırDocument sınıf.
Document(string, string) Yeni örneğini başlatırDocument sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Changes { get; set; } Değişiklik listesi.
Name { get; set; } Belge adı.
Password { get; } Belge şifresi.
Stream { get; } Belge akışı.

yöntemler

İsim Tanım
GeneratePreview(PreviewOptions) Belge sayfaları önizlemesi oluşturur.
GetDocumentInfo() Belge hakkında bilgi alır - belge türü, sayfa sayısı, sayfa boyutları vb.

Ayrıca bakınız