FileCache

FileCache class

Beteende för filcache. Innebär att cachen lagras på filsystemet

public sealed class FileCache : ICache

Konstruktörer

namn Beskrivning
FileCache(string) Skapar ny instans av FileCache class

Metoder

namn Beskrivning
GetKeys(string) Returnerar alla nycklar som matchar filter.
Set(string, object) Infogar en cache-post i cachen.
TryGetValue(string, out object) Hämtar posten som är kopplad till denna nyckel om den finns.

Anmärkningar

Läs mer

Se även