MemoryCache

MemoryCache class

Minnescachebeteende. Innebär att cachen är lagrad i memory

public sealed class MemoryCache : ICache

Konstruktörer

namn Beskrivning
MemoryCache() Skapar ny instans av MemoryCache class

Metoder

namn Beskrivning
GetKeys(string) Returnerar alla nycklar som matchar filter.
Set(string, object) Infogar en cache-post i cachen.
TryGetValue(string, out object) Hämtar posten som är kopplad till denna nyckel om den finns.

Anmärkningar

Läs mer

Se även