GroupDocs.Metadata.Formats.Raw.Tag

Classes

Class Description
RawArrayTag<T> Represents an array-based TIFF tag.
RawAsciiTag Represents a Raw ASCII tag.
RawByteTag Represents an byte-based TIFF tag.
RawLongTag Represents a Raw Long tag.
RawShortTag Represents a Raw Short tag.
RawTag Represents a RawTag property.