PropertyValueEqualityComparer

PropertyValueEqualityComparer class

Definieert methoden ter ondersteuning van de vergelijking van eigenschapswaarden voor gelijkheid.

public class PropertyValueEqualityComparer : IEqualityComparer<PropertyValue>

Constructeurs

Naam Beschrijving
PropertyValueEqualityComparer() De standaard constructeur.

methoden

Naam Beschrijving
Equals(PropertyValue, PropertyValue) Bepaalt of de opgegeven objecten gelijk zijn.
GetHashCode(PropertyValue) Retourneert een hash-code voor het opgegeven object.

Zie ook