IEnumValueInterpreter

IEnumValueInterpreter interface

Vertegenwoordigt een interpreter die bedoeld is om verschillende numerieke waarden om te zetten in beschrijvende tekenreekswaarden.

public interface IEnumValueInterpreter

Eigenschappen

Naam Beschrijving
OutputValueRange { get; } Haalt het bereik op van alle mogelijke uitvoerwaarden (geïnterpreteerd).

Zie ook