MetadataType

MetadataType enumeration

Specificeert het type van een metadatapakket.

public enum MetadataType

Waarden

Naam Waarde Beschrijving
Undefined 0 Het type van een metadatapakket is ongedefinieerd.
Root 1 Een root-metadatapakket dat andere formaatspecifieke pakketten bevat.
Xmp 2 Een XMP-metadatapakket.
Exif 3 Een EXIF-metadatapakket,
Iptc 4 Een IPTC-metadatapakket,
DublinCore 5 Een Dublin Core-metadatapakket.
ImageResourceBlock 6 Een eigen metadatapakket van Photoshop.
FileFormat 7 Een pakket met informatie over de indeling van een geladen bestand.
DigitalSignature 8 Een pakket met metadata van digitale handtekeningen.
Presentation 9 Een metadatapakket voor presentaties.
Spreadsheet 10 Een metadatapakket voor spreadsheets.
WordProcessing 11 Een metadatapakket voor tekstverwerking.
Diagram 12 Een metadatapakket voor diagrammen.
Note 13 Een metadatapakket met informatie over een elektronisch notitiebestand.
ProjectManagement 14 Een metadatapakket met informatie over een projectbeheerbestand.
Pdf 15 Een PDF-metadatapakket.
DocumentStatistics 16 Een pakket met documentstatistieken.
Psd 17 Een metadatapakket met informatie over een Photoshop-document.
Jpeg2000 18 Een native JPEG2000-metadatapakket.
Dicom 19 Een native DICOM-metadatapakket.
Bmp 20 Een native BMP-metadatapakket.
Wav 21 Een WAV native metadatapakket.
ID3V1 22 Een ID3V1-tag.
ID3V2 23 Een ID3V2-tag.
MpegAudio 24 Een native metadatapakket voor MPEG-audio.
Lyrics3 25 Een Lyrics3-metadatapakket.
ApeV2 26 Een APEv2-metadatapakket.
Avi 27 Een native metadatapakket voor AVI-video’s.
Flv 28 Een native metadatapakket voor FLV-video’s.
Asf 29 Een ASF video-native metadatapakket.
Mov 30 Een QuickTime-video.
Matroska 31 Een native metadatapakket dat is geëxtraheerd uit een video die is gecodeerd met de Matroska-multimediacontainer.
Zip 32 Een native metadatapakket van een ZIP-archief.
VCard 33 Een native metadatapakket van een VCard.
Epub 34 Een native metadatapakket van een EPUB e-book.
OpenType 35 Een metadatapakket voor OpenType-lettertypen.
Cad 36 Een metadatapakket geëxtraheerd uit een CAD-tekening.
Eml 37 Een metadatapakket voor EML-berichten.
Msg 38 Een metadatapakket voor MSG-berichten.
Torrent 39 Een metadatapakket voor torrent-bestanden. Meer informatie vindt u ophttps://en.wikipedia.org/wiki/Torrent_file/ .
Png 40 Een metadatapakket voor PNG-afbeeldingen.

Zie ook