MetadataPropertyType

MetadataPropertyType enumeration

Definieert typen metadata-eigenschappen.

public enum MetadataPropertyType

Waarden

Naam Waarde Beschrijving
Empty 0 Vertegenwoordigt een lege eigenschap (null).
String 1 Vertegenwoordigt een tekenreekseigenschap.
Boolean 2 Vertegenwoordigt een booleaanse eigenschap.
DateTime 3 Vertegenwoordigt een datumeigenschap.
TimeSpan 4 Vertegenwoordigt een eigenschap tijd.
Integer 5 Vertegenwoordigt een integer-eigenschap.
Long 6 Vertegenwoordigt een eigenschap met een lang geheel getal.
Double 7 Vertegenwoordigt een eigenschap met een dubbele of zwevende waarde.
StringArray 8 Vertegenwoordigt een tekenreeksarray-eigenschap.
ByteArray 9 Vertegenwoordigt een eigenschap van een bytearray.
DoubleArray 10 Vertegenwoordigt een array van dubbele waarden.
IntegerArray 11 Vertegenwoordigt een array van gehele waarden.
LongArray 12 Vertegenwoordigt een array van lange waarden.
Metadata 13 Vertegenwoordigt een genest metadatablok.
MetadataArray 14 Vertegenwoordigt een array van geneste metadatablokken.
Guid 15 Vertegenwoordigt een globale unieke identificatiewaarde.
PropertyValueArray 16 Vertegenwoordigt een waardearray met metagegevenseigenschappen.

Zie ook