DocumentRootPackageTPackage

DocumentRootPackage<TPackage> class

Vertegenwoordigt een hoofdpakket voor documentindelingen zoals PDF, WordProcessing, Spreadsheet, Presentatie, etc.

public abstract class DocumentRootPackage<TPackage> : RootMetadataPackage
    where TPackage : DocumentPackage
Parameter Beschrijving
TPackage Het type van het native metadatapakket.

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Count { get; } Haalt het aantal metadata-eigenschappen op.
virtual DocumentProperties { get; } Haalt de native metadata-eigenschappen op die in het document worden gepresenteerd.
FileType { get; } Haalt het metadatapakket van het bestandstype op.
Item { get; } Krijgt deMetadataProperty met de opgegeven naam.
Keys { get; } Haalt een verzameling van de metadata-eigenschapsnamen op.
MetadataType { get; } Haalt het metadatatype op.
PropertyDescriptors { get; } Haalt een verzameling descriptors op die informatie bevatten over eigenschappen die toegankelijk zijn via de GroupDocs.Metadata-zoekmachine.

methoden

Naam Beschrijving
AddProperties(Func<MetadataProperty, bool>, PropertyValue) Voegt bekende metadata-eigenschappen toe die voldoen aan het opgegeven predikaat. De bewerking is recursief, dus het is ook van invloed op alle geneste pakketten.
Contains(string) Bepaalt of het pakket een metadata-eigenschap bevat met de opgegeven naam.
virtual FindProperties(Func<MetadataProperty, bool>) Zoekt de metadata-eigenschappen die voldoen aan het opgegeven predikaat. De zoekopdracht is recursief, dus het heeft ook invloed op alle geneste pakketten.
GetEnumerator() Retourneert een enumerator die de verzameling herhaalt.
virtual RemoveProperties(Func<MetadataProperty, bool>) Verwijdert metadata-eigenschappen die voldoen aan het opgegeven predikaat.
override Sanitize() Verwijdert beschrijfbare metadata-eigenschappen uit het pakket. De bewerking is recursief, dus het is ook van invloed op alle geneste pakketten.
SetProperties(Func<MetadataProperty, bool>, PropertyValue) Stelt bekende metadata-eigenschappen in die voldoen aan het opgegeven predikaat. De bewerking is recursief, dus het is ook van invloed op alle geneste pakketten. Deze methode is een combinatie vanAddProperties EnUpdateProperties Als een bestaande eigenschap voldoet aan het predikaat, wordt de waarde bijgewerkt. Als er een bekende eigenschap ontbreekt in het pakket die voldoet aan het predikaat, wordt deze aan het pakket toegevoegd.
UpdateProperties(Func<MetadataProperty, bool>, PropertyValue) Werkt bekende metadata-eigenschappen bij die voldoen aan het opgegeven predikaat. De bewerking is recursief, dus het is ook van invloed op alle geneste pakketten.

Zie ook