SpreadsheetFormat

SpreadsheetFormat enumeration

Definieert verschillende spreadsheet-subindelingen.

public enum SpreadsheetFormat

Waarden

Naam Waarde Beschrijving
Unknown 0 Het formaat wordt niet herkend.
Xls 1 Vertegenwoordigt de .XLS Excel-indeling. Bestanden met de extensie XLS vertegenwoordigen Excel Binary File Format. Dergelijke bestanden kunnen worden gemaakt door Microsoft Excel en andere vergelijkbare spreadsheetprogramma’s zoals OpenOffice Calc of Apple Numbers. Bestand opgeslagen door Excel is bekend als werkmap waarbij elke werkmap een of meer werkbladen kan hebben. Meer informatie over deze bestandsindelinghier .
Xlsb 2 Vertegenwoordigt de .XLSB Excel-indeling. De XLSB-bestandsindeling specificeert de binaire bestandsindeling van Excel, een verzameling records en structuren die de inhoud van de Excel-werkmap specificeren. De inhoud kan ongestructureerde of semi-gestructureerde tabellen met getallen, tekst of zowel getallen als tekst, formules, externe gegevensverbindingen, grafieken en afbeeldingen. Meer informatie over dit bestandsformaathier .
Xlsx 3 Vertegenwoordigt de .XLSX Excel-indeling. XLSX is een bekende indeling voor Microsoft Excel-documenten die door Microsoft is geïntroduceerd met de release van Microsoft Office 2007. Gebaseerd op een structuur die is georganiseerd volgens de Open Packaging-conventies zoals beschreven in deel 2 van de OOXML-standaard ECMA-376, het nieuwe formaat is een zip-pakket dat een aantal XML-bestanden bevat. Meer informatie over dit bestandsformaathier .
Xlsm 4 Vertegenwoordigt de .XLSM Excel-indeling. Bestanden met de XLSM-extensie is een type Spreadsheet-bestanden dat macro’s ondersteunt. Vanuit toepassingsoogpunt is een macro een reeks instructies die worden gebruikt voor het automatiseren van processen. Een macro wordt gebruikt om op te nemen de stappen die herhaaldelijk worden uitgevoerd en vergemakkelijkt het uitvoeren van de acties door de macro opnieuw uit te voeren. Meer informatie over deze bestandsindelinghier .
Xltx 5 Vertegenwoordigt de .XLTX Excel-indeling. Bestanden met de extensie XLTX vertegenwoordigen Microsoft Excel-sjabloonbestanden die zijn gebaseerd op de Office OpenXML-bestandsindelingspecificaties. Het wordt gebruikt om een standaardsjabloonbestand te maken dat kan worden gebruikt om XLSX-bestanden te genereren die de dezelfde instellingen als opgegeven in het XLTX-bestand. Meer informatie over deze bestandsindelinghier .
Xltm 6 Vertegenwoordigt de .XLTM Excel-indeling. De XLTM-bestandsextensie vertegenwoordigt bestanden die door Microsoft Excel worden gegenereerd als sjabloonbestanden met macro’s. XLTM-bestanden zijn qua structuur vergelijkbaar met XLTX, behalve dat de laatste geen ondersteuning biedt voor het maken van sjabloonbestanden met macro’s. Dergelijke sjabloonbestanden worden gebruikt om de lay-out, opmaak en andere instellingen samen met de macro’s te genereren en in te stellen om het maken van vergelijkbare XLSX-bestanden te vergemakkelijken. Meer informatie over deze bestandsindelinghier .
Ods 7 Vertegenwoordigt de Opendocument Spreadsheet-indeling. Bestanden met de ODS-extensie staan voor de OpenDocument Spreadsheet Document-indeling die door de gebruiker kan worden bewerkt. Gegevens worden in het ODF-bestand opgeslagen in rijen en kolommen. Het is een op XML gebaseerd formaat en is een van de verschillende subtypen in de Open Document Formats (ODF)-familie. Meer informatie over deze bestandsindelinghier .
Xlt 8 Vertegenwoordigt de .XLT Excel-indeling. Bestanden met de extensie .XLT zijn sjabloonbestanden die zijn gemaakt met Microsoft Excel, een spreadsheettoepassing die deel uitmaakt van de Microsoft Office-suite. Microsoft Office 97-2003 ondersteunde het maken van nieuwe XLT-bestanden en het openen deze. De nieuwste versie van Excel is nog steeds in staat om sjabloonbestanden in dit oude formaat te openen. Meer informatie over dit bestandsformaathier .

Zie ook