SpreadsheetContentTypeProperty

SpreadsheetContentTypeProperty class

Vertegenwoordigt een inhoudstype-eigenschap in een spreadsheet.

public sealed class SpreadsheetContentTypeProperty : MetadataProperty

Eigenschappen

Naam Beschrijving
Descriptor { get; } Haalt de descriptor op die is gekoppeld aan de metadata-eigenschap.
InterpretedValue { get; } Haalt de geïnterpreteerde eigenschapswaarde op, indien beschikbaar. De geïnterpreteerde waarde is een gebruiksvriendelijke vorm van de oorspronkelijke eigenschapswaarde. Het retourneert bijvoorbeeld een door mensen leesbare string in plaats van numerieke vlaggen en id’s, indien nodig, vertaalt byte-arrays naar tekst, enz.
Name { get; } Krijgt de eigenschapnaam.
SpreadsheetPropertyType { get; } Haalt het type eigenschap op.
SpreadsheetPropertyValue { get; } Haalt de waarde van de eigenschap op.
Tags { get; } Haalt een verzameling tags op die aan de eigenschap zijn gekoppeld.
Value { get; } Haalt de waarde van de eigenschap op.

Zie ook