SpreadsheetContentTypeProperty

SpreadsheetContentTypeProperty class

Representerar en innehållstypsegenskap i ett kalkylblad.

public sealed class SpreadsheetContentTypeProperty : MetadataProperty

Egenskaper

namn Beskrivning
Descriptor { get; } Hämtar beskrivningen som är kopplad till metadataegenskapen.
InterpretedValue { get; } Hämtar det tolkade egenskapsvärdet, om tillgängligt. Det tolkade värdet är en användarvänlig form av det ursprungliga egenskapsvärdet. Till exempel returnerar den en läsbar sträng istället för numeriska flaggor och id, om det behövs, översätter byte-arrayer till text, etc.
Name { get; } Hämtar egenskapens namn.
SpreadsheetPropertyType { get; } Hämtar egenskapens typ.
SpreadsheetPropertyValue { get; } Hämtar värdet på egenskapen.
Tags { get; } Får en samling taggar kopplade till egenskapen.
Value { get; } Hämtar egenskapsvärdet.

Se även