SpreadsheetFormat

SpreadsheetFormat enumeration

Çeşitli elektronik tablo alt biçimlerini tanımlar.

public enum SpreadsheetFormat

değerler

İsim Değer Tanım
Unknown 0 Biçim tanınmadı.
Xls 1 .XLS Excel biçimini temsil eder. XLS uzantılı dosyalar Excel İkili Dosya Biçimini temsil eder. Bu tür dosyalar, Microsoft Excel’in yanı sıra OpenOffice Calc veya Apple Numbers gibi diğer benzer elektronik tablo programları tarafından oluşturulabilir. Excel tarafından kaydedilen dosya bilinir her çalışma kitabının bir veya daha fazla çalışma sayfasına sahip olabileceği Çalışma Kitabı olarak. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
Xlsb 2 .XLSB Excel formatını temsil eder. XLSB dosya formatı, Excel çalışma kitabı içeriğini belirten kayıtlar ve yapılar koleksiyonu olan Excel İkili Dosya Formatını belirtir. İçerik, yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış sayı tabloları, metin veya hem sayılar hem de metin, formüller, harici veri bağlantıları, çizelgeler ve resimler. Bu dosya formatı hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
Xlsx 3 .XLSX Excel biçimini temsil eder. XLSX, Microsoft tarafından Microsoft Office 2007’nin yayımlanmasıyla kullanıma sunulan, Microsoft Excel belgeleri için iyi bilinen bir biçimdir. Açık Paketleme Kurallarına göre düzenlenen yapıya dayalı olarak, Bölüm 2’de özetlenmiştir. OOXML standardı ECMA-376, yeni biçim, bir dizi XML dosyası içeren bir zip paketidir. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
Xlsm 4 .XLSM Excel biçimini temsil eder. XLSM uzantılı dosyalar, Makroları destekleyen bir Elektronik Tablo dosyası türüdür. Uygulama açısından, bir Makro, işlemleri otomatikleştirmek için kullanılan talimatlar kümesidir. Bir makro, kaydetmek için kullanılır tekrar tekrar gerçekleştirilen adımlar ve makroyu tekrar çalıştırarak eylemleri gerçekleştirmeyi kolaylaştırır. Bu dosya formatı hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
Xltx 5 .XLTX Excel biçimini temsil eder. XLTX uzantılı dosyalar, Office OpenXML dosya biçimi belirtimlerini temel alan Microsoft Excel Şablon dosyalarını temsil eder. Standart bir şablon dosyası oluşturmak için kullanılır. XLTX dosyasında belirtilen ayarlarla aynı ayarlar. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
Xltm 6 .XLTM Excel formatını temsil eder. XLTM dosya uzantısı Microsoft Excel tarafından Makro etkin şablon dosyaları olarak oluşturulan dosyaları temsil eder. XLTM dosyaları yapı olarak XLTX’e benzer, ancak sonraki sürüm ile şablon dosyaları oluşturmayı desteklemez macros. Bu tür şablon dosyaları, benzer XLSX dosyalarının oluşturulmasını kolaylaştırmak için makrolarla birlikte düzen, biçimlendirme ve diğer ayarları oluşturmak ve ayarlamak için kullanılır.Burada .
Ods 7 Opendocument Elektronik Tablo biçimini temsil eder. ODS uzantılı dosyalar, kullanıcı tarafından düzenlenebilen OpenDocument Elektronik Tablo Belge biçimini ifade eder. Veriler, ODF dosyası içinde satırlar ve sütunlar halinde depolanır. XML tabanlı biçimdir ve birkaç alt türden biridir Açık Belge Biçimleri (ODF) ailesinde. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .
Xlt 8 .XLT Excel formatını temsil eder. .XLT uzantılı dosyalar, Microsoft Office paketinin bir parçası olarak gelen bir elektronik tablo uygulaması olan Microsoft Excel ile oluşturulan şablon dosyalarıdır. Microsoft Office 97-2003, yeni XLT dosyaları oluşturmayı ve açmayı destekler bunlar. Excel’in en son sürümü, bu eski biçim şablon dosyalarını hâlâ açabilmektedir. Bu dosya biçimi hakkında daha fazla bilgi edininBurada .

Ayrıca bakınız