Trace

ILogger.Trace method

Schrijft een traceerbericht. Traceerlogboekberichten bieden over het algemeen nuttige informatie over de toepassingsstroom.

public void Trace(string message)
Parameter Type Beschrijving
message String Het traceerbericht.

Zie ook