Trace

ILogger.Trace method

Bir izleme mesajı yazar. İzleme günlüğü mesajları, genellikle uygulama akışı hakkında yararlı bilgiler sağlar.

public void Trace(string message)
Parametre Tip Tanım
message String İzleme mesajı.

Ayrıca bakınız