TryGetValue

ICache.TryGetValue<TEntry> method

Hämtar posten som är kopplad till denna nyckel om den finns.

public bool TryGetValue<TEntry>(string key, out TEntry value)
Parameter Beskrivning
TEntry Typ av inträde.
key En nyckel som identifierar den begärda posten.
value Det lokaliserade värdet eller null.

Returvärde

om nyckeln hittades.

True

Se även