TryGetValue

ICache.TryGetValue<TEntry> method

Varsa, bu anahtarla ilişkili girişi alır.

public bool TryGetValue<TEntry>(string key, out TEntry value)
Parametre Tanım
TEntry giriş türü.
key İstenen girişi tanımlayan bir anahtar.
value Bulunan değer veya null.

Geri dönüş değeri

anahtar bulunduysa.

True

Ayrıca bakınız