ReleaseFileStream

IFileStreamFactory.ReleaseFileStream method

Geeft de stream vrij die is gemaakt doorCreateFileStream methode.

public void ReleaseFileStream(Stream fileStream)
Parameter Type Beschrijving
fileStream Stream Stroom gemaakt doorCreateFileStream methode.

Zie ook