CreateFileStream

CreateFileStream delegate

Vertegenwoordigt de methode die stream instantiseert die wordt gebruikt om uitvoerbestandsgegevens te schrijven.

public delegate Stream CreateFileStream();

Winstwaarde

De stream die wordt gebruikt om uitvoerbestandsgegevens te schrijven.

Zie ook