IPageStreamFactory

IPageStreamFactory interface

Definieert de methoden die vereist zijn voor het instantiëren en vrijgeven van uitvoerpaginastream.

public interface IPageStreamFactory

methoden

Naam Beschrijving
CreatePageStream(int) Creëert de stream die wordt gebruikt om uitvoerpaginagegevens te schrijven.
ReleasePageStream(int, Stream) Geeft de stream vrij die is gemaakt doorCreatePageStream methode.

Zie ook