ReleaseFileStream

ReleaseFileStream delegate

Geeft een stream vrij die is geïnstantieerd door de methode die is gekoppeld aanCreateFileStream delegeren.

public delegate void ReleaseFileStream(Stream fileStream);
Parameter Type Beschrijving
fileStream Stream De stream die is gemaakt door de methode die is gekoppeld aanCreateFileStream delegeren.

Zie ook