IFileStreamFactory

IFileStreamFactory interface

Definieert de methoden die vereist zijn voor het instantiëren en vrijgeven van uitvoerbestandsstromen.

public interface IFileStreamFactory

methoden

Naam Beschrijving
CreateFileStream() Creëert de stream die wordt gebruikt om uitvoerbestandsgegevens te schrijven.
ReleaseFileStream(Stream) Geeft de stream vrij die is gemaakt doorCreateFileStream methode.

Zie ook