ReleaseResourceStream

IResourceStreamFactory.ReleaseResourceStream method

Geeft de stream vrij die is gemaakt doorCreateResourceStream methode.

public void ReleaseResourceStream(int pageNumber, Resource resource, Stream resourceStream)
Parameter Type Beschrijving
pageNumber Int32 Het nummer van een pagina.
resource Resource De HTML-bron zoals lettertype, stijl, afbeelding of afbeeldingen.
resourceStream Stream Stroom gemaakt doorCreateResourceStream methode.

Zie ook