Error

FileLogger.Error method

Konsola bir hata mesajı yazar. Hata günlüğü mesajları, uygulama akışındaki kurtarılamayan olaylar hakkında bilgi sağlar.

public void Error(string message, Exception exception)
Parametre Tip Tanım
message String Hata mesajı.
exception Exception İstisna.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldımessage boş.
ArgumentNullException Ne zaman atıldıexception boş.

Ayrıca bakınız