ILogger

ILogger interface

Günlük kaydı gerçekleştirmek için kullanılan yöntemleri tanımlar.

public interface ILogger

yöntemler

İsim Tanım
Error(string, Exception) Bir hata mesajı yazar. Hata günlüğü mesajları, uygulama akışındaki kurtarılamayan olaylar hakkında bilgi sağlar.
Trace(string) Bir izleme mesajı yazar. İzleme günlüğü mesajları, uygulama akışı hakkında genel olarak yararlı bilgiler sağlar.
Warning(string) Bir uyarı mesajı yazar. Uyarı günlüğü mesajları, uygulama akışındaki beklenmeyen ve kurtarılabilir olaylar hakkında bilgi sağlar.

Ayrıca bakınız