ILogger

ILogger interface

Definierar metoderna som används för att utföra loggning.

public interface ILogger

Metoder

namn Beskrivning
Error(string, Exception) Skriver ett felmeddelande. Felloggmeddelanden ger information om händelser som inte går att återställa i programflödet.
Trace(string) Skriver ett spårningsmeddelande. Spårningsloggmeddelanden ger allmänt användbar information om programflödet.
Warning(string) Skriver ett varningsmeddelande. Varningsloggmeddelanden ger information om oväntade och återställningsbara händelser i programflödet.

Se även