FileCache

FileCache class

Yerel bir disk önbelleğini temsil eder.

public class FileCache : ICache

yapıcılar

İsim Tanım
FileCache(string) Yeni örneğini oluştururFileCache sınıf.
FileCache(string, string) Yeni örneğini oluştururFileCache sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
CachePath { get; } Önbellek klasörüne giden Göreceli veya mutlak yol.
CacheSubFolder { get; } Eklenecek alt klasörCachePath .

yöntemler

İsim Tanım
GetKeys(string) Dosya adında filtre içeren tüm dosya adlarını döndürür.
Set(string, object) Verileri yerel diske seri hale getirir.
TryGetValue<T>(string, out T) Varsa, bu anahtarla ilişkili verilerin serisini kaldırır.

Ayrıca bakınız