CacheKeys

CacheKeys class

Önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcıyı almak için yöntemler sağlar.

public static class CacheKeys

yöntemler

İsim Tanım
static GetAttachmentKey(string) Ek dosyasını temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcıyı döndürür.
static GetAttachmentsKey() Koleksiyonunu temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcıyı döndürür.Attachment nesneler.
static GetFileInfoKey() Temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcıyı döndürürViewInfo nesne.
static GetFileKey(string) Dosyayı temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcıyı döndürür.
static GetPageKey(int, string) Sayfa dosyasını temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcıyı döndürür.
static GetResourceFilter(int) Şunları temsil eden önbellek girişlerini aramak için filtre dizesi döndürür:Resource nesneler.
static GetResourceKey(int, Resource) Temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcıyı döndürürResource nesne.
static GetViewInfoKey() Temsil eden önbellek girişi için benzersiz tanımlayıcıyı döndürürViewInfo nesne.

Ayrıca bakınız