FolderFontSource

FolderFontSource class

TrueType yazı tiplerini içeren klasörü temsil eder.

public sealed class FolderFontSource : IEquatable<FolderFontSource>, IFontSource

yapıcılar

İsim Tanım
FolderFontSource(string, SearchOption) Yeni örneğini başlatırFolderFontSource sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
FolderPath { get; } TrueType yazı tiplerini içeren klasörün yolu.
SearchOption { get; } Geçerli klasörün mü yoksa geçerli klasör ve tüm alt klasörlerin mi aranacağını belirtir.

yöntemler

İsim Tanım
Equals(FolderFontSource) Mevcut olup olmadığını belirler.FolderFontSource belirtilenle aynıFolderFontSource nesne.
override Equals(object) Mevcut olup olmadığını belirler.FolderFontSource belirtilen nesneyle aynı.
override GetHashCode() Mevcut için hash kodunu döndürürFolderFontSource nesne.
override ToString() Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.
operator == İki olup olmadığını belirlerFolderFontSource nesneler aynıdır.
operator != İki olup olmadığını belirlerFolderFontSource nesneler aynı değil.

Ayrıca bakınız