Trace

ILogger.Trace method

Bir izleme mesajı yazar. İzleme günlüğü mesajları, uygulama akışı hakkında genel olarak yararlı bilgiler sağlar.

public void Trace(string message)
Parametre Tip Tanım
message String İz mesajı.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException ne zaman atıldımessage boş.

Ayrıca bakınız