FileLogger

FileLogger class

Dosyaya günlük mesajları yazar.

public class FileLogger : ILogger

yapıcılar

İsim Tanım
FileLogger(string) Dosyaya günlük oluştur.

yöntemler

İsim Tanım
Error(string, Exception) Konsola bir hata mesajı yazar. Hata günlüğü mesajları, uygulama akışındaki kurtarılamayan olaylar hakkında bilgi sağlar.
Trace(string) Konsola bir izleme mesajı yazar. İzleme günlüğü mesajları, uygulama akışı hakkında genel olarak yararlı bilgiler sağlar.
Warning(string) Konsola bir uyarı mesajı yazar. Uyarı günlüğü mesajları, uygulama akışındaki beklenmeyen ve kurtarılabilir olaylar hakkında bilgi sağlar.

Ayrıca bakınız