Metered

Metered class

Uygulama için yöntemler sağlarölçülü lisans.

public class Metered

yapıcılar

İsim Tanım
Metered() Default_Constructor

yöntemler

İsim Tanım
SetMeteredKey(string, string) Ürünü Ölçümlü tuşlarla etkinleştirir.
static GetConsumptionCredit() Tüketilen kredi sayısını alır.
static GetConsumptionQuantity() İşlenen MB miktarını alır.

Notlar

Daha fazla bilgi edin

Ayrıca bakınız