GetConsumptionCredit

Metered.GetConsumptionCredit method

Tüketilen kredi sayısını alır.

public static decimal GetConsumptionCredit()

Örnekler

Aşağıdaki örnek, tüketilen kredi sayısının nasıl alınacağını gösterir.

string publicKey = "Public Key";
string privateKey = "Private Key";

Metered metered = new Metered();
metered.SetMeteredKey(publicKey, privateKey);

decimal creditsConsumed = Metered.GetConsumptionCredit();

Ayrıca bakınız