SetMeteredKey

Metered.SetMeteredKey method

Ürünü Ölçümlü tuşlarla etkinleştirir.

public void SetMeteredKey(string publicKey, string privateKey)
Parametre Tip Tanım
publicKey String Genel anahtar.
privateKey String Özel anahtar.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, ürünün Ölçülü tuşlarla nasıl etkinleştirileceğini gösterir.

string publicKey = "Public Key";
string privateKey = "Private Key";

Metered metered = new Metered();
metered.SetMeteredKey(publicKey, privateKey);

Ayrıca bakınız