BorderStyle

BorderStyle enumeration

Ek açıklama sınırının stilini tanımlar.

public enum BorderStyle : byte

değerler

İsim Değer Tanım
Solid 0 katı kenarlık oluştur
Dashed 1 kesikli kenarlık oluştur
Beveled 2 eğimli kenarlık oluştur
Inset 3 ek kenarlık oluştur
Underline 4 altı çizili kenarlık oluştur

Ayrıca bakınız