DocumentType

DocumentType enumeration

Ek açıklama belgesi type

public enum DocumentType

değerler

İsim Değer Tanım
Undefined -1 tanımsız
Pdf 0 Pdf biçimini temsil eder
Cells 1 Excel formatını temsil eder
Slides 2 Powerpoint biçimini temsil eder
Words 3 Word formatını temsil eder
Images 4 Görüntü formatını temsil eder
Email 5 E-posta formatını temsil eder
Html 6 HTML biçimini temsil eder
Diagram 7 Diyagram formatını temsil eder

Ayrıca bakınız