PenStyle

PenStyle enumeration

Kalem stili

public enum PenStyle : byte

değerler

İsim Değer Tanım
Solid 0 Kesintisiz bir çizgi belirtir
Dash 1 tirelerden oluşan bir satırı belirtir
DashDot 2 Tire ve noktalardan oluşan bir çizgi belirtir
Dot 3 noktalardan oluşan bir satırı belirtir
LongDash 4 Uzun çizgilerden oluşan bir satırı belirtir
DashDotDot 5 Tire ve iki noktadan oluşan bir çizgi belirtir

Ayrıca bakınız