Point

Point structure

Noktayı temsil eder.

public struct Point

yapıcılar

İsim Tanım
Point(float, float) Yeni bir örneğini başlatır.Point yapı.

Özellikleri

İsim Tanım
X { get; set; } x. değerini alır veya ayarlar
Y { get; set; } y. değerini alır veya ayarlar

yöntemler

İsim Tanım
override Equals(object) Belirtilen noktanın geçerli noktaya eşit olup olmadığını belirler.
override GetHashCode() Varsayılan hash işlevi olarak işlev görür.
operator == İki Nokta nesnesini karşılaştırır. Sonuç, iki Point nesnesinin Point.X ve Point.Y özelliklerinin değerlerinin eşit olup olmadığını belirtir.
operator != İki Nokta nesnesini karşılaştırır. Sonuç, iki Point nesnesinin Point.X ve Point.Y özelliklerinin değerlerinin eşit olup olmadığını belirtir.

Ayrıca bakınız