TextLineInfo

TextLineInfo structure

Metin Satırı Bilgisini Temsil Eder.

public struct TextLineInfo

Özellikleri

İsim Tanım
Height { get; set; } Yükseklik genişlik
LeftIndent { get; set; } Soldan Girinti
Text { get; set; } Satır metni
TopIndent { get; set; } top ‘den Girinti
Width { get; set; } Satır genişliği

Ayrıca bakınız