UseReflectionOptimization

DocumentAssembler.UseReflectionOptimization property

Hiermee wordt een waarde opgehaald of ingesteld die aangeeft of aanroepen van leden van het aangepaste type die worden uitgevoerd via Reflection API al dan niet zijn geoptimaliseerd met behulp van dynamische klassengeneratie. De standaardwaarde is waar.

public static bool UseReflectionOptimization { get; set; }

Opmerkingen

Er zijn enkele scenario’s waarin het de voorkeur heeft om deze optimalisatie uit te schakelen. Als je bijvoorbeeld de hele tijd te maken hebt met kleine verzamelingen data-items, dan kan een overhead van het dynamisch genereren van klassen meer merkbaar zijn dan een overhead van API-aanroepen voor directe reflectie.

Zie ook